Kiểm tra thẻ meta trực tuyến

Dịch vụ này phân tích nội dung Của Tiêu đề, Mô tả và thẻ meta H1 từ Các Url được chỉ định, hiển thị số ký tự và từ trong thẻ meta và hiển thị tất cả dữ liệu này ở định dạng thuận tiện. Sau khi kiểm tra nội dung của thẻ meta, dữ liệu có thể được tải xuống Ở ĐỊNH dạng CSV.

Danh sách các URL (tối đa 10.)

 
(mã trong hình)